1. Νομική Σημείωση

Την ευθύνη της επεξεργασίας της ιστοσελίδας www.cyprus.thermomix.com/recipe-community (εφεξής καλούμενη « η Ιστοσελίδα ») έχει η εταιρεία Eminentia Trading Ltd, μια εταιρεία δεόντως συσταθείσα και υφιστάμενη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής ΗΕ 32582 και εταιρική έδρα στη διεύθυνση Προδρόμου 53, Διαμέρισμα 1, Λευκωσία 1090, Κύπρος,

2. Σκοπός

2.1 Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης (εφεξής καλούμενοι « οι ΓΟΧ ») διέπουν τη χρήση της Κοινότητας Συνταγών και του Φόρουμ, τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω της Ιστοσελίδας.

Μέσω της Κοινότητας συνταγών και του Φόρουμ μπορείτε, αφενός, να μοιραστείτε τις συνταγές σας που έχετε προσαρμόσει στο Thermomix™ καθώς και μαγειρικές συμβουλές και συμβουλές για τη χρήση του Thermomix™, και αφετέρου, να συμμετέχετε σε συζητήσεις μαζί με άλλα μέλη γενικότερα.

2.2. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές παρέχεται μετά από εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα και μετά τη δημιουργία λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται κατωτέρω.

H δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων ΓΟΧ και σας προσδίδει την ιδιότητα του μέλους.

2.3 Εάν δεν επιθυμείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό: συνεχίζοντας την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους παρόντες ΓΟΧ. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς πλήρως ή εν μέρει, θα πρέπει να διακόψετε την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα.

3. Περιεχόμενα της Ιστοσελίδας

Σε γενικές γραμμές, η Eminentia Trading Ltd θεωρεί ότι τα μηνύματα, οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο που αποστέλλετε στην Ιστοσελίδα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάποιο άλλο τρόπο, αποτελούν πληροφορίες οι οποίες δεν είναι εμπιστευτικές και δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων ασφαλώς των προσωπικών σας δεδομένων (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων: βλ. Πολιτική Προστασίας Δεδομένων).

Αυτά τα μηνύματα, πληροφορίες και περιεχόμενο συμπεριλαμβάνουν για παράδειγμα τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις καθώς και άλλα μηνύματα παρόμοιας φύσεως που αποστέλλετε εξ’ ιδίας πρωτοβουλίας στην Ιστοσελίδα.

4. Ο λογαριασμός σας

4.1 Δημιουργία λογαριασμού

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού, επιλέγετε ψευδώνυμο (όνομα χρήστη) και κωδικό πρόσβασης (που μαζί αποτελούν « τα Στοιχεία Σύνδεσης »), καθώς και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία θα είναι συνδεδεμένος ο λογαριασμός σας.

Κάθε φορά που επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας θα σας ζητούνται αυτά τα Στοιχεία Σύνδεσης.

Αφού δημιουργήσετε το λογαριασμό σας, η Eminentia Trading Ltd θα επιβεβαιώσει την εγγραφή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μόνο το ψευδώνυμο σας θα είναι ορατό στους υπόλοιπους χρήστες, ενώ ο κωδικός πρόσβασης σας θα παραμείνει αυστηρά εμπιστευτικός και προσωπικός.

4.2 Στοιχεία Σύνδεσης

4.2.1 H Eminentia Trading Ltd δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιεσδήποτε πιθανές συνέπειες από τη μη αλλαγή του κωδικού πρόσβασης που θα σας δοθεί.

Στην περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας, πατήστε το σύνδεσμο «Έχω ξεχάσει τον κωδικό μου», και πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο ή την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Στη συνέχεια, θα λάβετε μήνυμα κατευθείαν στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας, πατώντας την ενότητα « Ο λογαριασμός μου », και μετά « Αλλαγή κωδικού πρόσβασης ».

4.2.2 Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε την αυστηρή τήρηση του απορρήτου των Στοιχείων Σύνδεσής σας.

Η διατήρηση, η χρήση και η διαβίβαση των Στοιχείων Σύνδεσής σας γίνεται υπό την πλήρη και αποκλειστική δική σας ευθύνη.

H Eminentia Trading Ltd σας προειδοποιεί σχετικά με τον κίνδυνο που υπάρχει σε ότι αφορά τη χρήση της λειτουργίας αυτόματης αποθήκευσης των Στοιχείων Σύνδεσης σας και σας προτείνει να αποσυνδέεστε από το προφίλ σας και να κλείνετε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης στο τέλος κάθε συνεδρίας (session) σας, ειδικότερα εάν χρησιμοποιείτε κάποιο κοινόχρηστο υπολογιστή.

4.2.3 Κάθε φορά που γίνεται χρήση των Στοιχείων Σύνδεσης σας θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ή έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί από εσάς.

Οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα την Eminentia Trading Ltd μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Στοιχείων Σύνδεσής σας, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eminentia.com.cy.

Σε περίπτωση που η παράβαση των όρων του παρόντος άρθρου οδηγήσει σε παράνομη, δόλια ή καταχρηστική χρήση των Στοιχείων Σύνδεσής σας και σε απόκτηση πρόσβασης στο λογαριασμό σας από τρίτους, χωρίς ρητή εξουσιοδότηση από εσάς, η Eminentia Trading Ltd δεν θα θεωρηθεί σε καμιά περίπτωση υπεύθυνη για τυχόν επιζήμιες επακόλουθες συνέπειες.

5. Συνταγές που προστίθενται ηλεκτρονικά στην Κοινότητα Συνταγών

5.1 Μόλις εγγραφείτε, έχετε τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε συνταγές, να δείτε αυτές που έχουν δημοσιευθεί από άλλα μέλη καθώς και να προσθέσετε δικά σας σχόλια κάτω από τις συνταγές.

5.2 Όλες οι συνταγές που ανεβάζετε στην Ιστοσελίδα δημοσιεύονται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Αυτές οι συνταγές δεν δοκιμάζονται από την Eminentia Trading Ltd. Γι’αυτό το λόγο, η Eminentia Trading Ltd δεν μπορεί να δώσει οποιεσδήποτε εγγυήσεις κυρίως σε σχέση με τις ποσότητες και τα ποσοστά επιτυχίας συνταγών που δημοσιεύονται με αυτό τον τρόπο. Φροντίστε πάντα να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης, οι οποίες αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης που σας παρέχεται μαζί με το Thermomix™.

Οι συνταγές θεωρούνται μη εμπιστευτικές πληροφορίες και δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όταν δημοσιεύετε μια συνταγή στην Κοινότητα Συνταγών, εξουσιοδοτείτε την Eminentia Trading Ltd, χωρίς να λάβετε οποιαδήποτε αμοιβή, να αναπαράγει, να ανεβάζει και να δημοσιοποιεί στο κοινό, με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, την εν λόγω συνταγή και παραιτείστε από όλα τα δικαιώματα και όλα τα ένδικα μέσα εις βάρος της Eminentia Trading Ltd σε σχέση με αυτά.

5.3 Σε ότι αφορά τις συνταγές που είναι διαθέσιμες στην Κοινότητα Συνταγών, η Eminentia Trading Ltd σας υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται να αναπαράγετε και να διανέμετε τις συνταγές αυτές καθώς και τις σχετικές φωτογραφίες τους, με εμπορικό ή κερδοσκοπικό σκοπό. O μόνος τρόπος με τον οποίο επιτρέπεται η εκμετάλλευση των εν λόγω συνταγών και φωτογραφιών περιορίζεται αποκλειστικά στην αναπαραγωγή/διανομή τους στον οικογενειακό σας κύκλο μέσα στο πλαίσιο των Περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμων του 1976 μέχρι 1993.

Απαγορεύεται επίσης η αναπαραγωγή και η διανομή των συνταγών που προστατεύονται από τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των συνταγών που δημοσιεύονται από την Eminentia Trading Ltd, και ειδικότερα στα βιβλία και τα βιβλιαράκια συνταγών του Thermomix™. Εντούτοις, επιτρέπεται η παράθεση σύντομων αποσπασμάτων, όπως προβλέπεται στους Περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμων του 1976 μέχρι 1993, με την προϋπόθεση ότι δεν αναπαράγετε ολόκληρη τη συνταγή και ότι το όνομα του δημιουργού και η πηγή της συνταγής αναφέρονται. Έτσι, η Eminentia Trading Ltd απαγορεύει τη λεπτομερή αναπαραγωγή των συνταγών αυτών αλλά επιτρέπεται να εμπνευστείτε από αυτές και να δημιουργήσετε τις δικές σας συνταγές. Εν προκειμένω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποσπάσματα των συνταγών του Thermomix™ υπό τους προαναφερόμενους όρους.

5.4 Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τις συνταγές που έχουν δημοσιευθεί στην Κοινότητα δεν πρέπει να παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων. Επομένως, απαγορεύεται να ανεβάζετε φωτογραφίες τρίτων, των οποίων η εκμετάλλευση (επαναχρησιμοποίηση) και η αναπαραγωγή δεν σας έχει επιτραπεί ρητώς, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών που υπάρχουν μέσα στα βιβλία και τα βιβλιαράκια συνταγών του Thermomix™ καθώς και αυτών που υπάρχουν στις ιστοσελίδες της Eminentia Trading Ltd.

5.5 Κάποιες από τις συνταγές που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα πιθανόν να περιέχουν αλκοολούχα ποτά. Σας υπενθυμίζουμε ότι το αλκοόλ πρέπει να καταναλώνεται με φειδώ και ότι η κατάχρηση του αλκοόλ είναι επικίνδυνη για την υγεία.

Επιπρόσθετα, αποδέχεστε ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την Κοινότητα Συνταγών για να προωθήσετε την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ή για να προωθήσετε κάποια συγκεκριμένη μάρκα αλκοολούχου ποτού.

6. Φόρουμ συζητήσεων

Μόλις εγγραφείτε, θα έχετε ελεύθερη πρόσβαση και θα μπορείτε να συμμετέχετε στο φόρουμ που υπάρχει στην Ιστοσελίδα, υπό την επιφύλαξη της τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας και των παρόντων ΓΟΧ.

6.1 Με τη συμμετοχή σας στο φόρουμ, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να σέβεστε τους κανόνες συμπεριφοράς του φόρουμ. Τα μηνύματά σας δεν πρέπει να παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων, ούτε να υπάρχει πιθανότητα να είναι επιβλαβή για την εικόνα της Ιστοσελίδας, της Eminentia Trading Ltd ή των προϊόντων της.

Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να σέβεστε τους στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς και ευγένειας και ιδίως να αντιμετωπίζετε με ευγένεια τους συνομιλητές σας και να αποφεύγετε τις προσωπικές επιθέσεις.

6.2 Απαγορεύεται ρητώς να συμμετέχετε στο Φόρουμ Συζητήσεων δημοσιεύοντας μηνύματα που εμπίπτουν είτε στην κατηγορία (i) «εμφανώς παράνομο περιεχόμενο», είτε στην κατηγορία (ii) «πιθανώς παράνομο περιεχόμενο», σε οποιαδήποτε μορφή (φωτογραφίες, σχέδια, βίντεο, κείμενα, ήχοι, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά).

Ως «εμφανώς παράνομο περιεχόμενο» νοείται ιδίως (και μεταξύ άλλων) η δημοσίευση παιδοφιλικών ή πορνογραφικών μηνυμάτων, μηνυμάτων που στρέφονται εκούσια κατά της ζωής ή κατά της ακεραιότητας κάποιου προσώπου, μηνυμάτων σχετικά με σεξουαλικές επιθέσεις, ή που εξυμνούν κάποιο έγκλημα, έγκλημα πολέμου, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, έγκλημα και αδίκημα συνεργασίας με τον εχθρό, μηνυμάτων που υποκινούν τις διακρίσεις, το μίσος ή τη βία εις βάρος ενός προσώπου ή μιας ομάδας προσώπων λόγω της καταγωγής τους, λόγω του ότι ανήκουν ή δεν ανήκουν σε κάποιο συγκεκριμένο έθνος, εθνότητα, φυλή ή θρησκεία.

Ως «πιθανώς παράνομο περιεχόμενο» νοείται ιδίως (και μεταξύ άλλων) η δημοσίευση μηνυμάτων που είναι αντίθετα προς τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη, που είναι επιζήμια, απειλητικά, προσβλητικά, που συνιστούν παρενόχληση, που είναι χυδαία ή αισχρά ή απειλούν την προσωπική ζωή άλλων προσώπων, μηνυμάτων μίσους κλπ., μηνυμάτων που παρακινούν άμεσα ή έμμεσα σε αυτοκτονία, μηνυμάτων δυσφημιστικού ή/και υβριστικού χαρακτήρα, μηνυμάτων που μπορεί να βλάψουν με οποιοδήποτε τρόπο ανήλικα άτομα.

Η Eminentia Trading Ltd και οι συντονιστές του Φόρουμ Συζητήσεων διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν, εξ’ ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από αίτημα τρίτου προσώπου, οποιοδήποτε μήνυμα δείχνει ασέβεια.

6.3 Επίσης, στο Φόρουμ Συζητήσεων απαγορεύονται τα μηνύματα που έρχονται σε αντίθεση με το γενικότερο πνεύμα της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των μηνυμάτων που λαμβάνουν θέση ή εκφράζουν απόψεις σε θέματα πολιτικής ή θρησκείας, των μηνυμάτων με ανάρμοστο, προσβλητικό ή άτοπο περιεχόμενο κλπ. Η Eminentia Trading Ltd και οι συντονιστές του Φόρουμ Συζητήσεων διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν τέτοια μηνύματα από το Φόρουμ Συζητήσεων.

6.4 Γενικότερα, στη λίστα των πραγμάτων που απαγορεύονται σε ότι αφορά το Φόρουμ Συζητήσεων συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

- να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για εμπορικούς σκοπούς, για σκοπούς με κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή στοχεύοντας στην προώθηση μιας ιστοσελίδας ή ενός blog με καταχρηστικό τρόπο.

- να προσπαθήσετε να παραπλανήσετε άλλους χρήστες, οικειοποιούμενοι το όνομα ή την επωνυμία άλλων ατόμων και ιδίως παριστάνοντας κάποιο υπάλληλο, συνεργάτη ή συνέταιρο της Eminentia Trading Ltd, ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που μπορεί να ανήκει στον όμιλο VORWERΚ, ή παριστάνοντας κάποιο συντονιστή ή υπεύθυνο παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (host).

- να κατεβάζετε, να δημοσιεύετε ή να διαδίδετε με οποιοδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο περιλαμβάνει ιούς υπολογιστών ή οποιοδήποτε άλλο κώδικα ή λογισμικό που να έχει σχεδιαστεί με σκοπό την παρεμπόδιση, τη νόθευση, τη διακοπή, την κατάρρευση ή τον περιορισμό της ομαλής λειτουργίας ή των λειτουργιών της Ιστοσελίδας.

Οι διαχειριστές και οι συντονιστές του Φόρουμ Συζητήσεων θα προσπαθούν να διαγράφουν τα μηνύματα με παράνομο περιεχόμενο όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Ωστόσο, έχετε την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου των μηνυμάτων που δημοσιεύετε στο Φόρουμ Συζητήσεων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι εάν το ίδιο μήνυμα δημοσιευθεί πάνω από μία φορά, θα θεωρηθεί ως ανεπιθύμητο μήνυμα (spam) και μπορεί να διαγραφεί από τους διαχειριστές και τους συντονιστές.

Η Eminentia Trading Ltd δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, και ιδίως για παράνομο περιεχόμενο στο πλαίσιο των κανόνων που ισχύουν, για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη προκύψει μετά από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου έχει δημοσιευθεί ή μεταδοθεί μέσω άμεσων μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέσω του Φόρουμ Συζητήσεων.

Διευκρινίζεται ότι, στο Φόρουμ Συζητήσεων, ο δημιουργός ενός μηνύματος μπορεί και να το διαγράψει.

Επιπρόσθετα, θα διαγράφεται οποιοδήποτε σχόλιο γίνεται με σκοπό να μειώσει και να δυσφημίσει την Eminentia Trading Ltd ή/και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

7. Ρόλος του συντονιστή

Ο ρόλος του συντονιστή είναι:

- να εξακριβώνει ότι οι παρόντες ΓΟΧ καθώς και η ισχύουσα και εφαρμοστέα στην Ιστοσελίδα νομοθεσία τηρούνται

- να διαγράφει τα μηνύματα και νήματα συζήτησης (threads) τα οποία δεν τηρούν τους παρόντες ΓΟΧ ή/και την ισχύουσα και εφαρμοστέα στην Ιστοσελίδα νομοθεσία

- να απαντά με απλό τρόπο, και εάν κριθεί αναγκαίο, στις ερωτήσεις σχετικά με την Ιστοσελίδα, τις λειτουργίες της και το σκοπό της.

Ο συντονιστής δεν πρέπει να θεωρείται μέλος του Φόρουμ. Επιπλέον, δεν είναι αρμόδιος να απαντά σε καθαρά τεχνικές ερωτήσεις και ερωτήσεις που αφορούν την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης μετά την Πώληση. Εάν γίνει μια τέτοια ερώτηση, θα παραπέμπεται πάντοτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης μετά την Πώληση, η οποία θα εξετάζει εις βάθος και εξατομικευμένα το κάθε αίτημα του ενδιαφερόμενου μέλους.

Για όλα τα τεχνικά προβλήματα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης μετά την Πώληση στο 22667242 (Δευτέρα-Πέμπτη 08:00-13:00 και 14:00-17:00, Παρασκευή 08:00-14:00). Μπορείτε επίσης να μας αποστείλετε μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@eminentia.com.cy εξηγώντας μας το πρόβλημα σας λεπτομερώς και αναφέροντας επίσης και τον αριθμό παραγγελίας που αναγράφεται στο έντυπο παραγγελίας σας.

8. Ανήλικα άτομα

Η Eminentia Trading Ltd υπενθυμίζει ότι τα ανήλικα άτομα (άτομα ηλικίας κάτω από 18 ετών) δεν έχουν την ικανότητα να αναλαμβάνουν νομικές δεσμεύσεις και επομένως δεν μπορούν να εγγραφούν στην Ιστοσελίδα χωρίς γονική συναίνεση, ιδίως για να πραγματοποιήσουν αγορές, να λαμβάνουν το newsletter μας κλπ.

Εντούτοις, οι ανήλικοι μπορούν να περιηγηθούν στην Ιστοσελίδα και να δουν τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται, υπό την ευθύνη του νόμιμου εκπροσώπου τους που υπόκειται στους παρόντες ΓΟΧ.

9. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Eminentia Trading Ltd είναι ο δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ότι αφορά το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εταιρική ταυτότητα, του δενδροδιαγράμματος, των διεπαφών περιήγησης, των περιεχομένων: κείμενα, εμπορικό όνομα, λογότυπα, γραφικά, σχέδια, μοντέλα, φωτογραφίες, βίντεο, εικόνες, ήχοι κλπ.

Προς το σκοπό αυτό, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση από την Eminentia Trading Ltd, δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε παρουσίαση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, μετάφραση ή/και μετατροπή, εν όλω ή εν μέρει, ή/και μεταφορά σε οποιοδήποτε μέσο, οποιουδήποτε στοιχείου της Ιστοσελίδας.

Τα διακριτικά σήματα και ιδίως τα εμπορικά σήματα, οι εταιρικές επωνυμίες, τα εμπορικά ονόματα, τα λογότυπα, οι τίτλοι και τα ονόματα τομέα (domain) ανήκουν στην Eminentia Trading Ltd ή τους συνέταιρους της και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του δικαιούχου.

Οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων που προαναφέρονται αποτελεί πράξη παραποίησης/απομίμησης, θεμελιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αστική ή/και ποινική ευθύνη του δημιουργού της.

Τα στοιχεία που συνθέτουν την Ιστοσελίδα είναι στη διάθεσή σας για να τα συμβουλεύεστε εσείς οι ίδιοι και για προσωπική χρήση, εξαιρουμένης οποιασδήποτε δυνατότητας εμπορικής εκμετάλλευσης.

Έχετε το δικαίωμα να κατεβάζετε, να αναπαράγετε, να διανέμετε ή να εκτυπώνετε τις συνταγές, τις φωτογραφίες και άλλα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας αποκλειστικά στο πλαίσιο του αυστηρά στενού οικογενειακού κύκλου, στο πλαίσιο των Περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμων του 1976 μέχρι 1993, με την προϋπόθεση να αναπαράγονται όλες οι ενδεχόμενες αναφορές που σχετίζονται με την κυριότητα των δικαιωμάτων των εν λόγω περιεχομένων.

10. Υπερσύνδεσμοι (hyperlinks), τρίτα μέρη (εταίροι), χορηγοί

Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία υπερσυνδέσμων (hyperlinks) με την Ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Eminentia Trading Ltd.

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους εταίρων μας, διαφημιστών ή χορηγών. Αυτοί οι υπερσύνδεσμοι μπορούν να σας οδηγήσουν σε ιστοσελίδες τις οποίες διαχειρίζονται τρίτοι και στις οποίες η Eminentia Trading Ltd δεν έχει κανένα έλεγχο. Επομένως, η Eminentia Trading Ltd δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη, σε καμία περίπτωση, για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων και για τις προσφορές που μπορεί να αναρτούν.

11. Ευθύνη

Η Eminentia Trading Ltd επιδιώκει να εξασφαλίσει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της, ότι οι πληροφορίες που διαδίδονται στην Ιστοσελίδα είναι ακριβείς και ενημερωμένες.

Η Eminentia Trading Ltd διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που διαδίδονται στην Ιστοσελίδα.

Παραδείγματος χάριν, η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για τα προϊόντα και τις εγχώριες και διεθνείς υπηρεσίες του ομίλου Vorwerk, τα οποία μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

12. Παραβίαση των ΓΟΧ

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους παρόντες ΓΟΧ, η Eminentia Trading Ltd διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα, να διαγράψει το λογαριασμό σας, προσωρινά ή οριστικά, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε ένδικης διαδικασίας που θα μπορούσε να κινήσει η Eminentia Trading Ltd εναντίον σας.

13. Εφαρμοστέα νομοθεσία

Οι παρόντες ΓΟΧ υπόκεινται στο Κυπριακό Δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφορά ή αμφισβήτηση σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία των ΓΟΧ που δεν μπορεί να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό μεταξύ των μερών θα παραπέμπεται στα αρμόδια Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

14. Στοιχεία Επικοινωνίας

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα που ορίζεται στην παρούσα και/ή εάν έχετε οποιασδήποτε πληροφορίες, προτάσεις και/ή παράπονα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@eminentia.com.cy ή μέσω τηλεφώνου στο +357 22667242.

Για τους σκοπούς του Κανονισμού ΓΚΠΔ και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της Κύπρου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Eminentia Trading Limited, με αριθμό εγγραφής ΗΕ 32582 και με εταιρική έδρα στη διεύθυνση Προδρόμου 53, Διαμέρισμα 1, Λευκωσία 1090, Κύπρος και ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων είναι η Μιράντα Γεωργίου.